یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 16:32

‌مدیرفرودگاه سبزوار گفت: یک فروند هواپیمای فوق سبک با نام آزیتا روز یکشنبه در فرودگاه سبزوار از باند خارج شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

‌lndvtvUn'hi sfcUhv 'tj: d; tvUkn iUhPdlhd tUr sf; fh khl Hcdjh vUc d;akfi nv tvUn'hi sfcUhv hc fhkn ohvO an. iUhPdlhd tUr sf; nv tvUn'hi sfcUhv nIhv shkpi an ‌lndvtvUn'hi sfcUhv 'tj: d; tvUkn iUhPdlhd tUr sf; fh khl Hcdjh vUc d;akfi nv tvUn'hi sfcUhv hc fhkn ohvO an.

تصویر خبر
هواپیمای-فوق-سبک-در-فرودگاه-سبزوار-دچار-سانحه-شد
عبارات مرتبط با هواپیمای فوق سبک در فرودگاه سبزوار دچار سانحه شد