یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 16:40

اسدآباد - ایرنا - فرماندار اسدآباد با اشاره به اهمیت بهداشت در مدارس گفت: وضعیت سرویس های بهداشتی و آبخوری مدارس روستایی نامناسب است و نیاز به رسیدگی و تخصیص اعتبار ویژه دارد.

hsnHfhn - hdvkh - tvlhknhv hsnHfhn fh hahvi fi hildj finhaj nv lnhvs 'tj: Uqudj svUds ihd finhajd U HfoUvd lnhvs vUsjhdd khlkhsf hsj U kdhc fi vsdn'd U jowdw hujfhv UdCi nhvn. Uqudj svUds finhajd lnhvs hsnHfhn khlkhsf hsj hsnHfhn - hdvkh - tvlhknhv hsnHfhn fh hahvi fi hildj finhaj nv lnhvs 'tj: Uqudj svUds ihd finhajd U HfoUvd lnhvs vUsjhdd khlkhsf hsj U kdhc fi vsdn'd U jowdw hujfhv UdCi nhvn.

تصویر خبر
وضعیت-سرویس-بهداشتی-مدارس-اسدآباد-نامناسب-است