دوشنبه 6 دی 1395 ساعت 08:05

به یک فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لباس زنانه در همدان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه لباس زنانه در همدان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs ckhki nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gfhs ckhki nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gfhs ckhki nv ilnhk fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs ckhki nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gfhs ckhki nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-فروشگاه-لباس-زنانه-در-همدان
برچسب های مرتبط: