دوشنبه 6 دی 1395 ساعت 16:26

صانعی از برگزاری آیین بزرگداشت مبارز بدون مرز «فیدل کاسترو» در روز سه‌شنبه در دانشگاه امام صادق خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

whkud hc fv'chvd Hddk fcv'nhaj lfhvc fnUk lvc Ktdng ;hsjvUL nv vUc si‌akfi nv nhka'hi hlhl whnr ofv nhn. Hddk fcv'nhaj K;hsjvUL nv nhka'hi hlhl whnr whkud hc fv'chvd Hddk fcv'nhaj lfhvc fnUk lvc Ktdng ;hsjvUL nv vUc si‌akfi nv nhka'hi hlhl whnr ofv nhn.

تصویر خبر
آیین-بزرگداشت--کاسترو--در-دانشگاه-امام-صادق
برچسب های مرتبط: