دوشنبه 6 دی 1395 ساعت 21:09

رئیس فرودگاه سبزوار گفت: یک فروند هواپیمای فوق سبک تفریحی که توسط بخش خصوصی با نام «آزیتا» طراحی و در حال آزمایشهای زمینی بود دیروز از باند خارج شد و سقوط کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds tvUn'hi sfcUhv 'tj: d; tvUkn iUhPdlhd tUr sf; jtvdpd ;i jUsx foa owUwd fh khl KHcdjhL xvhpd U nv phg Hclhdaihd cldkd fUn ndvUc hc fhkn ohvO an U srUx ;vn. srUx iUhPdlhd tUr sf; nv sfcUhv vmds tvUn'hi sfcUhv 'tj: d; tvUkn iUhPdlhd tUr sf; jtvdpd ;i jUsx foa owUwd fh khl KHcdjhL xvhpd U nv phg Hclhdaihd cldkd fUn ndvUc hc fhkn ohvO an U srUx ;vn.

تصویر خبر
سقوط-هواپیمای-فوق-سبک-در-سبزوار
برچسب های مرتبط: