سه شنبه 7 دی 1395 ساعت 10:14

به یک خانم ترجیحا پرستار یا ماما در مطب در شیفت عصر در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام پرستار یا ماما در مطب در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; ohkl jvOdph Pvsjhv dh lhlh nv lxf nv adtj uwv nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl Pvsjhv dh lhlh nv lxf nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl Pvsjhv dh lhlh nv lxf nv lain fi d; ohkl jvOdph Pvsjhv dh lhlh nv lxf nv adtj uwv nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi ... kUaji hsjonhl Pvsjhv dh lhlh nv lxf nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-پرستار-یا-ماما-در-مطب-در-مشهد
برچسب های مرتبط: