سه شنبه 7 دی 1395 ساعت 12:56

قائم‌مقام مستعفی حزب اعتماد ملی با اشاره به استعفای مهدی کروبی از دبیرکلی این حزب، پیش‌بینی کرد که «همه اعضای شورای مرکزی با استعفای ایشان مخالفت شدید خواهند کرد و احدی موافق این استعفا نخواهد بود».

در حال دریافت متن کامل خبر...

rhml‌lrhl lsjutd pcf hujlhn lgd fh hahvi fi hsjuthd lind ;vUfd hc nfdv;gd hdk pcfT Pda‌fdkd ;vn ;i Kili huqhd aUvhd lv;cd fh hsjuthd hdahk lohgtj andn oUhikn ;vn U hpnd lUhtr hdk hsjuth koUhin fUnL. idI;s fh hsjuthd ;vUfd lUhtr kdsj rhml‌lrhl lsjutd pcf hujlhn lgd fh hahvi fi hsjuthd lind ;vUfd hc nfdv;gd hdk pcfT Pda‌fdkd ;vn ;i Kili huqhd aUvhd lv;cd fh hsjuthd hdahk lohgtj andn oUhikn ;vn U hpnd lUhtr hdk hsjuth koUhin fUnL.

تصویر خبر
هیچکس-با-استعفای-کروبی-موافق-نیست