سه شنبه 7 دی 1395 ساعت 20:49

به بهانه حواشی برخی مدارس فوتبال، محمد طحانی این کارتون را با عنوان «این فوتبال کثیف» در روزنامه نوآوران منتشر کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi fihki pUhad fvod lnhvs tUjfhgT lpln xphkd hdk ;hvjUk vh fh ukUhk Khdk tUjfhg ;edtL nv vUckhli kUHUvhk lkjav ;vn. hdk tUjfhg ;edt! fi fihki pUhad fvod lnhvs tUjfhgT lpln xphkd hdk ;hvjUk vh fh ukUhk Khdk tUjfhg ;edtL nv vUckhli kUHUvhk lkjav ;vn.

تصویر خبر
این-فوتبال-کثیف-
برچسب های مرتبط: