سه شنبه 7 دی 1395 ساعت 20:49

به بهانه حواشی برخی مدارس فوتبال، محمد طحانی این کارتون را با عنوان «این فوتبال کثیف» در روزنامه نوآوران منتشر کرد.

fi fihki pUhad fvod lnhvs tUjfhgT lpln xphkd hdk ;hvjUk vh fh ukUhk Khdk tUjfhg ;edtL nv vUckhli kUHUvhk lkjav ;vn. hdk tUjfhg ;edt! fi fihki pUhad fvod lnhvs tUjfhgT lpln xphkd hdk ;hvjUk vh fh ukUhk Khdk tUjfhg ;edtL nv vUckhli kUHUvhk lkjav ;vn.

تصویر خبر
این-فوتبال-کثیف-
برچسب های مرتبط: