چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 07:55

روزنامه شهروند در ستون طنز امروزش به موضوع گورخواب‌ها و واکنش شهرداری به آنها پرداخته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vUckhli aivUkn nv sjUk xkc hlvUca fi lUqUu 'UvoUhf‌ih U Uh;ka aivnhvd fi Hkih Pvnhoji hsj. ljg; Ondn fi rhgdfht fohxv ‌'Uv oUhf‌ih! vUckhli aivUkn nv sjUk xkc hlvUca fi lUqUu 'UvoUhf‌ih U Uh;ka aivnhvd fi Hkih Pvnhoji hsj.

تصویر خبر
متلک-جدید-به-قالیباف-بخاطر--گور-خواب-ها-
برچسب های مرتبط: