چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 08:08

هر چه تحریم است تصویبش نما/ منع کن از صادرات و واردات/ پاره کن "برجام" را بی گفتگو/ معترض را هم بزن با آکروبات...

iv Ii jpvdl hsj jwUdfa klh/ lku ;k hc whnvhj U Uhvnhj/ Phvi ;k "fvOhl" vh fd 'tj'U/ lujvq vh il fck fh H;vUfhj... Paj Pvni khli‌k'hvd 30 Uxk tvUa fi hsjhn jvhlP! iv Ii jpvdl hsj jwUdfa klh/ lku ;k hc whnvhj U Uhvnhj/ Phvi ;k "fvOhl" vh fd 'tj'U/ lujvq vh il fck fh H;vUfhj...

تصویر خبر
پشت-پرده-نامه-نگاری-30-وطن-فروش-به-استاد-ترامپ-
برچسب های مرتبط: