چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 08:14

«فتح الله زاده: لطفا هواداران به خاطر من مقابل وزارتخانه تجمع نکنند!» این خبر سوژه امروز کارتون خبر ورزشی شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ktjp hggi chni: gxth iUhnhvhk fi ohxv lk lrhfg Uchvjohki jOlu k;kkn!L hdk ofv sUCi hlvUc ;hvjUk ofv Uvcad ani hsj. nvoUhsj uOdf tjp‌‌ hggi‌ chni hc iUhnhvhk! Ktjp hggi chni: gxth iUhnhvhk fi ohxv lk lrhfg Uchvjohki jOlu k;kkn!L hdk ofv sUCi hlvUc ;hvjUk ofv Uvcad ani hsj.

تصویر خبر
درخواست-عجیب-فتح---الله--زاده-از-هواداران-
برچسب های مرتبط: