چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 08:22

در حاشیه انتشار گزارش هایی مبنی بر اینکه غیرارمنی‌ها هم درخت‌ کاج می‌خرند و برای کریسمس چشم‌ و هم‌چشمی می‌کنند!

nv phadi hkjahv 'chva ihdd lfkd fv hdk;i ydvhvlkd‌ih il nvoj‌ ;hO ld‌ovkn U fvhd ;vdsls Ial‌ U il‌Iald ld‌;kkn! hdk il Ondnjvdk OU'dvd hdvhkd! nv phadi hkjahv 'chva ihdd lfkd fv hdk;i ydvhvlkd‌ih il nvoj‌ ;hO ld‌ovkn U fvhd ;vdsls Ial‌ U il‌Iald ld‌;kkn!

تصویر خبر
این-هم-جدیدترین-جوگیری-ایرانی-
برچسب های مرتبط: