چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 13:06

به یک نفر نیروی مراقب جهت کار در منزل در بجنورد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام نیروی مراقب جهت کار در منزل در بجنورد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; ktv kdvUd lvhrf Oij ;hv nv lkcg nv fOkUvn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl kdvUd lvhrf Oij ;hv nv lkcg nv fOkUvn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvUd lvhrf Oij ;hv nv lkcg nv fOkUvn fi d; ktv kdvUd lvhrf Oij ;hv nv lkcg nv fOkUvn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl kdvUd lvhrf Oij ;hv nv lkcg nv fOkUvn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیروی-مراقب-جهت-کار-در-منزل-در-بجنورد