چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 15:19

به یک فروشنده خانم با روابط عمومی بالا جهت فعالیت در فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمان واقع در خیابان تختی شهر ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمان در رشت اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; tvUakni ohkl fh vUhfx ulUld fhgh Oij tuhgdj nv tvUa'hi gUhcl finhajd shojlhk Uhru nv odhfhk jojd aiv ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gUhcl finhajd shojlhk nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gUhcl finhajd shojlhk nv vaj fi d; tvUakni ohkl fh vUhfx ulUld fhgh Oij tuhgdj nv tvUa'hi gUhcl finhajd shojlhk Uhru nv odhfhk jojd aiv ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gUhcl finhajd shojlhk nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-فروشگاه-لوازم-بهداشتی-ساختمان-در-رشت