چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 19:58

در حاشیه درگذشت خانم دنیا فنی زاده، عروسک گردان کاربلد کلاه قرمزی، شهاب جعفرنژاد این طرح را در اینستاگرامش منتشر کرد.

nv phadi nv'baj ohkl nkdh tkd chniT uvUs; 'vnhk ;hvfgn ;ghi rvlcdT aihf OutvkChn hdk xvp vh nv hdksjh'vhla lkjav ;vn. ha;‌ihd ;ghi rvlcd ;khv u;s nkdh tkd‌chni! nv phadi nv'baj ohkl nkdh tkd chniT uvUs; 'vnhk ;hvfgn ;ghi rvlcdT aihf OutvkChn hdk xvp vh nv hdksjh'vhla lkjav ;vn.

تصویر خبر
اشک-های-کلاه-قرمزی-کنار-عکس-دنیا-فنی-زاده-