پنجشنبه 9 دی 1395 ساعت 10:05

یکی از آثار نقاشی در نمایشگاه چهارمین جشنواره هنر مقاومت، آخرین لحظات زندگی شهید «مهدی باکری» است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d;d hc Hehv krhad nv klhda'hi Iihvldk OakUhvi ikv lrhUljT Hovdk gpzhj ckn'd aidn Klind fh;vdL hsj. jwUdv'vd Hovdk gpzhj ckn'd aidn lind fh;vd d;d hc Hehv krhad nv klhda'hi Iihvldk OakUhvi ikv lrhUljT Hovdk gpzhj ckn'd aidn Klind fh;vdL hsj.

تصویر خبر
تصویرگری-آخرین-لحظات-زندگی-شهید-مهدی-باکری
برچسب های مرتبط: