پنجشنبه 9 دی 1395 ساعت 10:24

«افتخاری: از روزی که آمدم باشگاه استقلال یک ریال هم به بدهی های باشگاه اضافه نشده است!» خبر ورزشی با این توضیح، کارتون زیر را منتشر کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Khtjohvd: hc vUcd ;i Hlnl fha'hi hsjrghg d; vdhg il fi fnid ihd fha'hi hqhti kani hsj!L ofv Uvcad fh hdk jUqdpT ;hvjUk cdv vh lkjav ;vni hsj. vhc fnid‌ihd fha'hi hsjrghg! Khtjohvd: hc vUcd ;i Hlnl fha'hi hsjrghg d; vdhg il fi fnid ihd fha'hi hqhti kani hsj!L ofv Uvcad fh hdk jUqdpT ;hvjUk cdv vh lkjav ;vni hsj.

تصویر خبر
راز-بدهی-های-باشگاه-استقلال-
برچسب های مرتبط: