پنجشنبه 9 دی 1395 ساعت 11:14

به ۲ نفر کارگر خانم جهت بسته بندی در شهر زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام کارگر خانم جهت بسته بندی در شهر زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ۲ ktv ;hv'v ohkl Oij fsji fknd nv aiv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl ;hv'v ohkl Oij fsji fknd nv aiv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hv'v ohkl Oij fsji fknd nv aiv ckOhk fi ۲ ktv ;hv'v ohkl Oij fsji fknd nv aiv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl ;hv'v ohkl Oij fsji fknd nv aiv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارگر-خانم-جهت-بسته-بندی-در-شهر-زنجان