جمعه 10 دی 1395 ساعت 19:48

در حاشیه اخراج 35 دیپلمات روسی از امریکا و تحریم علیه 9 سازمان و فرد روسی، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

nv phadi hovhO 35 ndPglhj vUsd hc hlvd;h U jpvdl ugdi 9 shclhk U tvn vUsdT shdj ;'g hdk ;hvjUk vh lkjav ;vn. hUfhlh ndPglhj‌ihd vUs vh fh g'n fdvUk ;vn! nv phadi hovhO 35 ndPglhj vUsd hc hlvd;h U jpvdl ugdi 9 shclhk U tvn vUsdT shdj ;'g hdk ;hvjUk vh lkjav ;vn.

تصویر خبر
اوباما-دیپلمات-های-روس-را-با-لگد-بیرون-کرد-
برچسب های مرتبط: