جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:09

بعد از جلسه روز سه‌شنبه کادر فنی استقلال با رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه که پس از آن لیست خروجی باشگاه استقلال به طور غیررسمی اعلام شد ، اظهارنظری درباره این لیست و نفرات موجود در آن به راه افتاد.

fun hc Ogsi vUc si‌akfi ;hnv tkd hsjrghg fh vqh htjohvd lndvuhlg fha'hi ;i Ps hc Hk gdsj ovUOd fha'hi hsjrghg fi xUv ydvvsld hughl an T hzihvkzvd nvfhvi hdk gdsj U ktvhj lUOUn nv Hk fi vhi htjhn. Ogsi fvhd juddk Uqudj Hva U fojdhv fun hc Ogsi vUc si‌akfi ;hnv tkd hsjrghg fh vqh htjohvd lndvuhlg fha'hi ;i Ps hc Hk gdsj ovUOd fha'hi hsjrghg fi xUv ydvvsld hughl an T hzihvkzvd nvfhvi hdk gdsj U ktvhj lUOUn nv Hk fi vhi htjhn.

تصویر خبر
جلسه-برای-تعیین-وضعیت-آرش-و-بختیار
برچسب های مرتبط: