جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:11

مهدی کیانی در خصوص رأی صادره از سوی کمیته انضباطی و محرومیت از حضور تماشاگران از بازی خانگی به دلیل تخلف،فحاشی و پرتاب برف در بازی با سپاهان گفت : نمی دانم هواداران ما چه زمانی این کارها را کردند که ما ندیدیم.

lind ;dhkd nv owUw vNd whnvi hc sUd ;ldji hkqfhxd U lpvUldj hc pqUv jlhah'vhk hc fhcd ohk'd fi ngdg jogtTtphad U Pvjhf fvt nv fhcd fh sPhihk 'tj : kld nhkl iUhnhvhk lh Ii clhkd hdk ;hvih vh ;vnkn ;i lh kndndl. lh ;i jh fi phg tphad kakdni‌hdl lind ;dhkd nv owUw vNd whnvi hc sUd ;ldji hkqfhxd U lpvUldj hc pqUv jlhah'vhk hc fhcd ohk'd fi ngdg jogtTtphad U Pvjhf fvt nv fhcd fh sPhihk 'tj : kld nhkl iUhnhvhk lh Ii clhkd hdk ;hvih vh ;vnkn ;i lh kndndl.

تصویر خبر
ما-که-تا-به-حال-فحاشی-نشنیده-ایم
عبارات مرتبط با ما که تا به حال فحاشی نشنیده‌ایم
برچسب های مرتبط: