جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:11

در حالیکه قرار بود تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در کشور ترکیه اردو بزند اما این اردو به دلیل مخالفت وزارت ورزش و جوانان کنسل شد و حالا آنها به دنبال گزینه های تازه ای هستند

nv phgd;i rvhv fUn jdl tUjfhg jvh;jUvshcd jfvdc nv ;aUv jv;di hvnU fckn hlh hdk hvnU fi ngdg lohgtj Uchvj Uvca U OUhkhk ;ksg an U phgh Hkih fi nkfhg 'cdki ihd jhci hd isjkn hvnUd ulhk 'cdki fund hldv rgui‌kUud nv phgd;i rvhv fUn jdl tUjfhg jvh;jUvshcd jfvdc nv ;aUv jv;di hvnU fckn hlh hdk hvnU fi ngdg lohgtj Uchvj Uvca U OUhkhk ;ksg an U phgh Hkih fi nkfhg 'cdki ihd jhci hd isjkn

تصویر خبر
اردوی-عمان-گزینه-بعدی-امیر-قلعه-نوعی