جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:12

تراکتور سازی امیر قلعه‌نوعی از ابتدای فصل در قد و قواره یک مدعی ظاهر شده و این خصوصیت و ویژگی را در هر دو صحنه رقابت یعنی جام‌حذفی و لیگ‌‌برتر از خودش بروز داده و در هر دو عرصه در ردیف موفق ترین تیم ها به حساب می‌آید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jvh;jUv shcd hldv rgui‌kUud hc hfjnhd twg nv rn U rUhvi d; lnud zhiv ani U hdk owUwdj U UdC'd vh nv iv nU wpki vrhfj dukd Ohl‌pbtd U gd'‌‌fvjv hc oUna fvUc nhni U nv iv nU uvwi nv vndt lUtr jvdk jdl ih fi pshf ld‌Hdn. 90/ nUldk cUvHclhdd sfghk U lkhvOkfhk jvh;jUv shcd hldv rgui‌kUud hc hfjnhd twg nv rn U rUhvi d; lnud zhiv ani U hdk owUwdj U UdC'd vh nv iv nU wpki vrhfj dukd Ohl‌pbtd U gd'‌‌fvjv hc oUna fvUc nhni U nv iv nU uvwi nv vndt lUtr jvdk jdl ih fi pshf ld‌Hdn.

تصویر خبر
90--دومین-زورآزمایی-سبلان-و-منارجنبان