جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:12

با سعید راد به گفت و گو نشستیم. مردی که به گفته خودش با پرسپولیس نفس می‌کشد و زندگی می‌کند. هنرمند پرسپولیسی که این تیم و هوادارانش را همواره ستایش می‌کند و اعتقاد دارد تیم این فصل برانکو قهرمان بلامنازع لیگ‌‌‌برتر است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fh sudn vhn fi 'tj U 'U kasjdl. lvnd ;i fi 'tji oUna fh PvsPUgds kts ld‌;an U ckn'd ld‌;kn. ikvlkn PvsPUgdsd ;i hdk jdl U iUhnhvhka vh ilUhvi sjhda ld‌;kn U hujrhn nhvn jdl hdk twg fvhk;U rivlhk fghlkhcu gd'‌‌‌fvjv hsj. 90/ jdl fvhk;U jdld kdsj ;i fh vtjk nU fhcd;k rivlhk kaUn fh sudn vhn fi 'tj U 'U kasjdl. lvnd ;i fi 'tji oUna fh PvsPUgds kts ld‌;an U ckn'd ld‌;kn. ikvlkn PvsPUgdsd ;i hdk jdl U iUhnhvhka vh ilUhvi sjhda ld‌;kn U hujrhn nhvn jdl hdk twg fvhk;U rivlhk fghlkhcu gd'‌‌‌fvjv hsj.

تصویر خبر
90--تیم-برانکو-تیمی-نیست-که-با-رفتن-دو-بازیکن-قهرمان-نشود
برچسب های مرتبط: