جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:15

کارلوس کی‌روش چه در ایران باشد و چه مرخصی‌هایش طولانی باشد، این حق را دارد که بهترین برنامه‌ریزی را برای تیم‌ملی انجام می‌دهد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;hvgUs ;d‌vUa Ii nv hdvhk fhan U Ii lvowd‌ihda xUghkd fhanT hdk pr vh nhvn ;i fijvdk fvkhli‌vdcd vh fvhd jdl‌lgd hkOhl ld‌nin. 90/ ;d‌vUa vh khhldn k;kdn ;hvgUs ;d‌vUa Ii nv hdvhk fhan U Ii lvowd‌ihda xUghkd fhanT hdk pr vh nhvn ;i fijvdk fvkhli‌vdcd vh fvhd jdl‌lgd hkOhl ld‌nin.

تصویر خبر
90--کی-روش-را-ناامید-نکنید
برچسب های مرتبط: