جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:18

از زیر آسمان پهناور پایتخت تا دخمه های انزوا راه زیادی بود،اما تفنگدار سرکشی که قدر خودش را ندانست و در گرگ و میش حوادث تب کرد،به طرفه العینی این فاصله بعید را پیمود

hc cdv Hslhk PikhUv Phdjoj jh noli ihd hkcUh vhi cdhnd fUnThlh jtk'nhv sv;ad ;i rnv oUna vh knhksj U nv 'v' U lda pUhne jf ;vnTfi xvti hgudkd hdk thwgi fudn vh PdlUn 90/ sU' khli‌hd fvhd d; sjhvi jlhl ani hc cdv Hslhk PikhUv Phdjoj jh noli ihd hkcUh vhi cdhnd fUnThlh jtk'nhv sv;ad ;i rnv oUna vh knhksj U nv 'v' U lda pUhne jf ;vnTfi xvti hgudkd hdk thwgi fudn vh PdlUn

تصویر خبر
90--سوگ-نامه-ای-برای-یک-ستاره-تمام-شده
برچسب های مرتبط: