جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:18

از زیر آسمان پهناور پایتخت تا دخمه های انزوا راه زیادی بود،اما تفنگدار سرکشی که قدر خودش را ندانست و در گرگ و میش حوادث تب کرد،به طرفه العینی این فاصله بعید را پیمود

در حال دریافت متن کامل خبر...

hc cdv Hslhk PikhUv Phdjoj jh noli ihd hkcUh vhi cdhnd fUnThlh jtk'nhv sv;ad ;i rnv oUna vh knhksj U nv 'v' U lda pUhne jf ;vnTfi xvti hgudkd hdk thwgi fudn vh PdlUn 90/ sU' khli‌hd fvhd d; sjhvi jlhl ani hc cdv Hslhk PikhUv Phdjoj jh noli ihd hkcUh vhi cdhnd fUnThlh jtk'nhv sv;ad ;i rnv oUna vh knhksj U nv 'v' U lda pUhne jf ;vnTfi xvti hgudkd hdk thwgi fudn vh PdlUn

تصویر خبر
90--سوگ-نامه-ای-برای-یک-ستاره-تمام-شده
برچسب های مرتبط: