جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:18

انتخابات فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ایی در حالی 14 دیماه قرار است برگزار شود که این فدراسیون نیاز شدیدی به وجود مردانی از جنس پهلوانی در خود احساس می کند

hkjohfhj tnvhsdUk Uvca ihd PigUhkd U cUvohki hdd nv phgd 14 ndlhi rvhv hsj fv'chv aUn ;i hdk tnvhsdUk kdhc andnd fi UOUn lvnhkd hc Oks PigUhkd nv oUn hpshs ld ;kn 90/ hkjohfhjd ljlhdc hc ili tnvhsdUkihd Uvcad hkjohfhj tnvhsdUk Uvca ihd PigUhkd U cUvohki hdd nv phgd 14 ndlhi rvhv hsj fv'chv aUn ;i hdk tnvhsdUk kdhc andnd fi UOUn lvnhkd hc Oks PigUhkd nv oUn hpshs ld ;kn

تصویر خبر
90--انتخاباتی-متمایز-از-همه-فدراسیونهای-ورزشی
برچسب های مرتبط: