جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:18

این طور که شنیده می شود اختلاف میان سعید معروف و باشگاه شهرداری ارومیه بالا گرفته و از قرار معلوم کار آنها به دادگاه کشیده شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdk xUv ;i akdni ld aUn hojght ldhk sudn luvUt U fha'hi aivnhvd hvUldi fhgh 'vtji U hc rvhv lugUl ;hv Hkih fi nhn'hi ;adni ani hsj. 90/ sudn luvUt nhn'hid ld aUn? hdk xUv ;i akdni ld aUn hojght ldhk sudn luvUt U fha'hi aivnhvd hvUldi fhgh 'vtji U hc rvhv lugUl ;hv Hkih fi nhn'hi ;adni ani hsj.

تصویر خبر
90--سعید-معروف-دادگاهی-می-شود-
برچسب های مرتبط: