جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:20

مونتولیوو در پاسخ به سوالات هواداران تاکید کرد که تلاش زیادی در رسیدن به سری آ کرده بود و همچنین شماره 18 باید در انحصار وی باشد که بخشی از آن را در فیلم ذیل مشاهده می کنید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lUkjUgdUU nv Phso fi sUhghj iUhnhvhk jh;dn ;vn ;i jgha cdhnd nv vsdnk fi svd H ;vni fUn U ilIkdk alhvi 18 fhdn nv hkpwhv Ud fhan ;i foad hc Hk vh nv tdgl bdg lahini ld ;kdn. Phso‌ lUkjUgdUU fi sUhghj iUhnhvhk ldghk+tdgl lUkjUgdUU nv Phso fi sUhghj iUhnhvhk jh;dn ;vn ;i jgha cdhnd nv vsdnk fi svd H ;vni fUn U ilIkdk alhvi 18 fhdn nv hkpwhv Ud fhan ;i foad hc Hk vh nv tdgl bdg lahini ld ;kdn.

تصویر خبر
پاسخ--مونتولیوو-به-سوالات-هواداران-میلان-فیلم