جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:20

مونتولیوو در پاسخ به سوالات هواداران تاکید کرد که تلاش زیادی در رسیدن به سری آ کرده بود و همچنین شماره 18 باید در انحصار وی باشد که بخشی از آن را در فیلم ذیل مشاهده می کنید.

lUkjUgdUU nv Phso fi sUhghj iUhnhvhk jh;dn ;vn ;i jgha cdhnd nv vsdnk fi svd H ;vni fUn U ilIkdk alhvi 18 fhdn nv hkpwhv Ud fhan ;i foad hc Hk vh nv tdgl bdg lahini ld ;kdn. Phso‌ lUkjUgdUU fi sUhghj iUhnhvhk ldghk+tdgl lUkjUgdUU nv Phso fi sUhghj iUhnhvhk jh;dn ;vn ;i jgha cdhnd nv vsdnk fi svd H ;vni fUn U ilIkdk alhvi 18 fhdn nv hkpwhv Ud fhan ;i foad hc Hk vh nv tdgl bdg lahini ld ;kdn.

تصویر خبر
پاسخ--مونتولیوو-به-سوالات-هواداران-میلان-فیلم