جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:21

ساری - ایرنا- جابر صادق زاده ، کشتی گیر مازندرانی روز جمعه با غلبه بر حریف خراسانی خود بازوبند پهلوانی کشور را به دست آورد.

shvd - hdvkh- Ohfv whnr chni T ;ajd 'dv lhcknvhkd vUc Olui fh ygfi fv pvdt ovhshkd oUn fhcUfkn PigUhkd ;aUv vh fi nsj HUvn. fhcUfkn PigUhkd shg 95 il fi Ohfv whnr chni vsdn shvd - hdvkh- Ohfv whnr chni T ;ajd 'dv lhcknvhkd vUc Olui fh ygfi fv pvdt ovhshkd oUn fhcUfkn PigUhkd ;aUv vh fi nsj HUvn.

تصویر خبر
بازوبند-پهلوانی-سال-95-هم-به-جابر-صادق-زاده-رسید
برچسب های مرتبط: