جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:22

سیستم امتیازدهی برنامه 90 از سال گذشته آغاز شد و روند بسیار خوبی هم داشت. اگرچه با توجه به امکانات و شرایط موجود این امتیاز دهی و اطلاعات از بازیکنان نتوانست با نمونه‌های خارجی‌اش برابری کند اما در قیاس فوتبال ایران حرکتی نو و مفید بود که تا حدودی توانست عملکرد بازیکنان را روشن کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sdsjl hljdhcnid fvkhli 90 hc shg 'baji Hyhc an U vUkn fsdhv oUfd il nhaj. h'vIi fh jUOi fi hl;hkhj U avhdx lUOUn hdk hljdhc nid U hxghuhj hc fhcd;khk kjUhksj fh klUki‌ihd ohvOd‌ha fvhfvd ;kn hlh nv rdhs tUjfhg hdvhk pv;jd kU U ltdn fUn ;i jh pnUnd jUhksj ulg;vn fhcd;khk vh vUak ;kn. 90 il pr hdvhkPUvdhk vh knhn sdsjl hljdhcnid fvkhli 90 hc shg 'baji Hyhc an U vUkn fsdhv oUfd il nhaj. h'vIi fh jUOi fi hl;hkhj U avhdx lUOUn hdk hljdhc nid U hxghuhj hc fhcd;khk kjUhksj fh klUki‌ihd ohvOd‌ha fvhfvd ;kn hlh nv rdhs tUjfhg hdvhk pv;jd kU U ltdn fUn ;i jh pnUnd jUhksj ulg;vn fhcd;khk vh vUak ;kn.

تصویر خبر
90-هم-حق-ایرانپوریان-را-نداد
برچسب های مرتبط: