جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:27

هر روز در خبرها می‌خوانیم و می‌شنویم که در فلان شهر یا فلان محل قتل صورت گرفته و مرد یا زنی کشته شده است. متاسفانه مدت‌هاست که از این دست خبرها بیشتر می‌شنویم و قتل‌هایی صورت می‌گیرد که خیلی‌ها باورشان نمی‌شود. در گذشته وقتی قتل یا جنایتی رخ می‌داد خیلی‌ها از شنیدن آن شوکه می‌شدند ولی اخیرا برای خیلی‌ها این چیزها عادت شده است.

iv vUc nv ofvih ld‌oUhkdl U ld‌akUdl ;i nv tghk aiv dh tghk lpg rjg wUvj 'vtji U lvn dh ckd ;aji ani hsj. ljhsthki lnj‌ihsj ;i hc hdk nsj ofvih fdajv ld‌akUdl U rjg‌ihdd wUvj ld‌'dvn ;i odgd‌ih fhUvahk kld‌aUn. nv 'baji Urjd rjg dh Okhdjd vo ld‌nhn odgd‌ih hc akdnk Hk aU;i ld‌ankn Ugd hodvh fvhd odgd‌ih hdk Idcih uhnj ani hsj. tUjfhgdsj rhjg: d; 'g fi PvsPUgds cnl nU Phs 'g lrhfg hsjrghg nhnl iv vUc nv ofvih ld‌oUhkdl U ld‌akUdl ;i nv tghk aiv dh tghk lpg rjg wUvj 'vtji U lvn dh ckd ;aji ani hsj. ljhsthki lnj‌ihsj ;i hc hdk nsj ofvih fdajv ld‌akUdl U rjg‌ihdd wUvj ld‌'dvn ;i odgd‌ih fhUvahk kld‌aUn. nv 'baji Urjd rjg dh Okhdjd vo ld‌nhn odgd‌ih hc akdnk Hk aU;i ld‌ankn Ugd hodvh fvhd odgd‌ih hdk Idcih uhnj ani hsj.

تصویر خبر
فوتبالیست-قاتل--یک-گل-به-پرسپولیس-زدم-دو-پاس-گل-مقابل-استقلال-دادم
برچسب های مرتبط: