جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:27

بدون شک در یکی دو هفته اخیر هیچ ماجرایی مثل ماجرای نیمکت‌نشینی مهدی رحمتی در بازی استقلال – سپاهان خبرساز نبوده که این اتفاق در نوع خود بیانگر اهمیت بازیکن سالاری در فوتبال این مملکت است.

fnUk a; nv d;d nU itji hodv idI lhOvhdd leg lhOvhd kdl;j‌kadkd lind vpljd nv fhcd hsjrghg – sPhihk ofvshc kfUni ;i hdk hjthr nv kUu oUn fdhk'v hildj fhcd;k shghvd nv tUjfhg hdk llg;j hsj. 90/ Hrhd vpljd! hjihl alh unl jl;dk hc lvfdhk hsjrghg hsj fnUk a; nv d;d nU itji hodv idI lhOvhdd leg lhOvhd kdl;j‌kadkd lind vpljd nv fhcd hsjrghg – sPhihk ofvshc kfUni ;i hdk hjthr nv kUu oUn fdhk'v hildj fhcd;k shghvd nv tUjfhg hdk llg;j hsj.

تصویر خبر
90--آقای-رحمتی---اتهام-شما-عدم-تمکین-از-مربیان-استقلال-است