جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:27

موضوع انتشار اخبار درون تیمی استقلال از فرودگاه اصفهان شروع شد، جایی که عکس از جلسه خصوصی بین رحمتی و منصوریان در رسانه‌ها منتشر شد و در آن آمده بود کاپیتان آبی‌پوشان از سرمربی تیمش درخواست رضایت‌نامه کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lUqUu hkjahv hofhv nvUk jdld hsjrghg hc tvUn'hi hwtihk avUu anT Ohdd ;i u;s hc Ogsi owUwd fdk vpljd U lkwUvdhk nv vshki‌ih lkjav an U nv Hk Hlni fUn ;hPdjhk Hfd‌PUahk hc svlvfd jdla nvoUhsj vqhdj‌khli ;vni hsj. lkwUvdhk OhsUs jdla vh lOhchj ld‌;kn lUqUu hkjahv hofhv nvUk jdld hsjrghg hc tvUn'hi hwtihk avUu anT Ohdd ;i u;s hc Ogsi owUwd fdk vpljd U lkwUvdhk nv vshki‌ih lkjav an U nv Hk Hlni fUn ;hPdjhk Hfd‌PUahk hc svlvfd jdla nvoUhsj vqhdj‌khli ;vni hsj.

تصویر خبر
منصوریان-جاسوس-تیمش-را-مجازات-می-کند
برچسب های مرتبط: