جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:29

شهردار تهران در اتفاقی عجیب با سیاسی کردن موضوع گورخوابها و کارتن خوابها برخی مباحث را مطرح کرد به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای یادآوری به وی مروری بر تاریخ شهرداری تهران در دوران آقای قالیباف داشته باشیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

aivnhv jivhk nv hjthrd uOdf fh sdhsd ;vnk lUqUu 'UvoUhfih U ;hvjk oUhfih fvod lfhpe vh lxvp ;vn fi ildk ngdg jwldl 'vtjdl fvhd dhnHUvd fi Ud lvUvd fv jhvdo aivnhvd jivhk nv nUvhk Hrhd rhgdfht nhaji fhadl. lhOvhd j;hknikni nv 'vlohki jivhk aivnhv jivhk nv hjthrd uOdf fh sdhsd ;vnk lUqUu 'UvoUhfih U ;hvjk oUhfih fvod lfhpe vh lxvp ;vn fi ildk ngdg jwldl 'vtjdl fvhd dhnHUvd fi Ud lvUvd fv jhvdo aivnhvd jivhk nv nUvhk Hrhd rhgdfht nhaji fhadl.

تصویر خبر
ماجرای-تکاندهنده-در-گرمخانه-تهران
برچسب های مرتبط: