جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:30

روسیه از شورای امنیت خواست تا قطعنامۀ پیشنهادی باهدف برقراری سومین آتش‌بس در سوریه را که به شش سال ناآرامی در این کشور پایان می‌دهد، تصویب کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vUsdi hc aUvhd hlkdj oUhsj jh rxukhlG Pdakihnd fhint fvrvhvd sUldk Hja‌fs nv sUvdi vh ;i fi aa shg khHvhld nv hdk ;aUv Phdhk ld‌ninT jwUdf ;kn. IUv;dk : aUvhd hlkdj rxukhli Hja fs sUvdi vh jNddn ;kn vUsdi hc aUvhd hlkdj oUhsj jh rxukhlG Pdakihnd fhint fvrvhvd sUldk Hja‌fs nv sUvdi vh ;i fi aa shg khHvhld nv hdk ;aUv Phdhk ld‌ninT jwUdf ;kn.

تصویر خبر
چورکین---شورای-امنیت-قطعنامه-آتش-بس-سوریه-را-تأیید-کند
برچسب های مرتبط: