جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:33

سیدرضا افتخاری مدیرعامل استقلال از زمانی که به این باشگاه آمده کمتر وارد مباحث حاشیه‌ای شده است و سعی کرده تعادل را در همه موضع‌گیری‌هایش رعایت کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sdnvqh htjohvd lndvuhlg hsjrghg hc clhkd ;i fi hdk fha'hi Hlni ;ljv Uhvn lfhpe phadi‌hd ani hsj U sud ;vni juhng vh nv ili lUqu‌'dvd‌ihda vuhdj ;kn. 90/ hsjrghg nv shpg Hvhla htjohvd sdnvqh htjohvd lndvuhlg hsjrghg hc clhkd ;i fi hdk fha'hi Hlni ;ljv Uhvn lfhpe phadi‌hd ani hsj U sud ;vni juhng vh nv ili lUqu‌'dvd‌ihda vuhdj ;kn.

تصویر خبر
90--استقلال-در-ساحل-آرامش-افتخاری
برچسب های مرتبط: