جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:34

گزارش جدید از پنتاگون نشان می‌دهد خودکشی بیشتر از درگیری با داعش عامل مرگ سربازان آمریکایی در خاورمیانه بوده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'chva Ondn hc Pkjh'Uk kahk ld‌nin oUn;ad fdajv hc nv'dvd fh nhua uhlg lv' svfhchk Hlvd;hdd nv ohUvldhki fUni hsj. svfhchk Hlvd;hdd oUn;ad ld‌;kknT ;aji kld‌aUkn! 'chva Ondn hc Pkjh'Uk kahk ld‌nin oUn;ad fdajv hc nv'dvd fh nhua uhlg lv' svfhchk Hlvd;hdd nv ohUvldhki fUni hsj.

تصویر خبر
سربازان-آمریکایی-خودکشی-می-کنند---کشته-نمی-شوند-
برچسب های مرتبط: