جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:35

وبسایت نود: تیم فوتبال پرسپولیس چهار جای خالی در فهرست بازیکنان بزرگسال خود دارد و به جای احمد نوراللهی، امید عالیشاه، محمد آرام طبع و گولچ می تواند چهار بازیکن جدید جذب کند. در صورتی که محمد انصاری و پلی یانسکی از جمع سرخپوشان جدا شوند این تیم می‌تواند ۶ بازیکن جذب کند اما جدایی […]

Ufshdj kUn: jdl tUjfhg PvsPUgds Iihv Ohd ohgd nv tivsj fhcd;khk fcv'shg oUn nhvn U fi Ohd hpln kUvhggidT hldn uhgdahiT lpln Hvhl xfu U 'UgI ld jUhkn Iihv fhcd;k Ondn Obf ;kn. nv wUvjd ;i lpln hkwhvd U Pgd dhks;d hc Olu svoPUahk Onh aUkn hdk jdl ld‌jUhkn ۶ fhcd;k Obf ;kn hlh Onhdd O…I Hovdk hofhv krg U hkjrhghj PvsPUgds Ufshdj kUn: jdl tUjfhg PvsPUgds Iihv Ohd ohgd nv tivsj fhcd;khk fcv'shg oUn nhvn U fi Ohd hpln kUvhggidT hldn uhgdahiT lpln Hvhl xfu U 'UgI ld jUhkn Iihv fhcd;k Ondn Obf ;kn. nv wUvjd ;i lpln hkwhvd U Pgd dhks;d hc Olu svoPUahk Onh aUkn hdk jdl ld‌jUhkn ۶ fhcd;k Obf ;kn hlh Onhdd O…I

تصویر خبر
آخرین-اخبار-نقل-و-انتقالات-پرسپولیس