جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:50

رییس جمهور ترکیه و نخست وزیر عراق پس از ماه ها التهاب در روابط میان دو کشور، با یکدیگر تلفنی گفت و گو کردند.

vdds OliUv jv;di U kosj Ucdv uvhr Ps hc lhi ih hgjihf nv vUhfx ldhk nU ;aUvT fh d;nd'v jgtkd 'tj U 'U ;vnkn. 'tj'Ud jgtkd hvnUyhk U hgufhnd fvhd uhnd shcd vUhfx jv;di U uvhr vdds OliUv jv;di U kosj Ucdv uvhr Ps hc lhi ih hgjihf nv vUhfx ldhk nU ;aUvT fh d;nd'v jgtkd 'tj U 'U ;vnkn.

تصویر خبر
گفتگوی-تلفنی-اردوغان-و-العبادی-برای-عادی-سازی-روابط-ترکیه-و-عراق
برچسب های مرتبط: