جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:52

وبسایت نود: پس از آن که علی اکبر طاهری به دلیل مشکل بازنشستگی و بلاتکلیفی یک روز بر سر کار خود در باشگاه پرسپولیس حاضر نشد مدیران این باشگاه روز چهارشنبه به دیدار نصرالله سجادی در وزارت ورزش رفتند و وزارت ورزش حمایت خود از ادامه فعالیت طاهری در پرسپولیس را اعلام کرد. سجادی معاون […]

Ufshdj kUn: Ps hc Hk ;i ugd h;fv xhivd fi ngdg la;g fhckasj'd U fghj;gdtd d; vUc fv sv ;hv oUn nv fha'hi PvsPUgds phqv kan lndvhk hdk fha'hi vUc Iihvakfi fi ndnhv kwvhggi sOhnd nv Uchvj Uvca vtjkn U Uchvj Uvca plhdj oUn hc hnhli tuhgdj xhivd nv PvsPUgds vh hughl ;vn. sOhnd luhUk O…I xhivd nv alhgT jv;haUkn nv nfd Ufshdj kUn: Ps hc Hk ;i ugd h;fv xhivd fi ngdg la;g fhckasj'd U fghj;gdtd d; vUc fv sv ;hv oUn nv fha'hi PvsPUgds phqv kan lndvhk hdk fha'hi vUc Iihvakfi fi ndnhv kwvhggi sOhnd nv Uchvj Uvca vtjkn U Uchvj Uvca plhdj oUn hc hnhli tuhgdj xhivd nv PvsPUgds vh hughl ;vn. sOhnd luhUk O…I

تصویر خبر
طاهری-در-شمال--ترکاشوند-در-دبی
برچسب های مرتبط: