جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:56

دکتر قره یاضی گفت: گزارش علمی در هیچ یک از معتبرترین مجلات علمی جهان پیرامون استفاده از محصولات تراریخته وجود ندارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

n;jv rvi dhqd 'tj: 'chva ugld nv idI d; hc lujfvjvdk lOghj ugld Oihk PdvhlUk hsjthni hc lpwUghj jvhvdoji UOUn knhvn. "lpwUghj jvhvdoji idI 'Uki oxvd knhvkn" n;jv rvi dhqd 'tj: 'chva ugld nv idI d; hc lujfvjvdk lOghj ugld Oihk PdvhlUk hsjthni hc lpwUghj jvhvdoji UOUn knhvn.

تصویر خبر
-محصولات-تراریخته-هیچ-گونه-خطری-ندارند-