جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:57

«دستپاچگی دولت در مدیریت تکانه‌های اقتصادی و جهش‌های قیمتی در حالی به چشم می‌خورد که افزایش صعودی قیمت طلا، سکه و ارز در بازار موجب کاهش میزان دارایی‌ها و نگرانی مردم شده است».

در حال دریافت متن کامل خبر...

KnsjPhI'd nUgj nv lndvdj j;hki‌ihd hrjwhnd U Oia‌ihd rdljd nv phgd fi Ial ld‌oUvn ;i htchda wuUnd rdlj xghT s;i U hvc nv fhchv lUOf ;hia ldchk nhvhdd‌ih U k'vhkd lvnl ani hsjL. fvOhl fd‌nsjhUvn il kfUn /17 nvwn hc hvca PUg lgd ;l an!(ofv UdCi) KnsjPhI'd nUgj nv lndvdj j;hki‌ihd hrjwhnd U Oia‌ihd rdljd nv phgd fi Ial ld‌oUvn ;i htchda wuUnd rdlj xghT s;i U hvc nv fhchv lUOf ;hia ldchk nhvhdd‌ih U k'vhkd lvnl ani hsjL.

تصویر خبر
برجام-بی-دستاورد-هم-نبود--17-درصد-از-ارزش-پول-ملی-کم-شد--خبر-ویژه-
برچسب های مرتبط: