جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:57

41 ماه از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید و زمانی که رئیس‌جمهور وعده حل مشکل بیکاری جوانان را داد، می‌گذرد و دولت یازدهم تا چند ماه آینده به پایان دوران فعالیت خود خواهد رسید. با این حال، مشکل بیکاری جوانان همچنان پابرجا مانده و بر تعداد بیکاران نیز افزوده شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

41 lhi hc clhk Hyhc fi ;hv nUgj jnfdv U hldn U clhkd ;i vmds‌OliUv Uuni pg la;g fd;hvd OUhkhk vh nhnT ld‌'bvn U nUgj dhcnil jh Ikn lhi Hdkni fi Phdhk nUvhk tuhgdj oUn oUhin vsdn. fh hdk phgT la;g fd;hvd OUhkhk ilIkhk PhfvOh lhkni U fv junhn fd;hvhk kdc htcUni ani hsj. 41 lhi Ps hc Uuni 100 vUci trx pvt hajyhg U van hrjwhnd isj(ofv UdCi) 41 lhi hc clhk Hyhc fi ;hv nUgj jnfdv U hldn U clhkd ;i vmds‌OliUv Uuni pg la;g fd;hvd OUhkhk vh nhnT ld‌'bvn U nUgj dhcnil jh Ikn lhi Hdkni fi Phdhk nUvhk tuhgdj oUn oUhin vsdn. fh hdk phgT la;g fd;hvd OUhkhk ilIkhk PhfvOh lhkni U fv junhn fd;hvhk kdc htcUni ani hsj.

تصویر خبر
41-ماه-پس-از-وعده-100-روزه-فقط-حرف-اشتغال-و-رشد-اقتصادی-هست-خبر-ویژه-
برچسب های مرتبط: