جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:57

«روحانی برای به دست آوردن اعتماد دوباره مردم چاره‌ای جز غلبه بر رکود و تورم ندارد اما تورم به سمت افزایش پیش می‌رود».

KvUphkd fvhd fi nsj HUvnk hujlhn nUfhvi lvnl Ihvi‌hd Oc ygfi fv v;Un U jUvl knhvn hlh jUvl fi slj htchda Pda ld‌vUnL. jUvl 9 nvwn hsj dh 45 nvwn?(ofv UdCi) KvUphkd fvhd fi nsj HUvnk hujlhn nUfhvi lvnl Ihvi‌hd Oc ygfi fv v;Un U jUvl knhvn hlh jUvl fi slj htchda Pda ld‌vUnL.

تصویر خبر
تورم-9-درصد-است-یا-45-درصد--خبر-ویژه-
برچسب های مرتبط: