جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:59

حجت الاسلام رحیمیان در نخستین نشست هم اندیشی موسسین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: این جبهه یک جبهه فراحزبی و فراانتخاباتی است و از همه کسانی که دغدغه پایان بخشیدن به مشکلات مردم بویژه درحوزه اشتغال و معیشت دارند دعوت به همکاری می‌کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

pOj hghsghl vpdldhk nv kosjdk kasj il hkndad lUssdk Ofii lvnld kdvUihd hkrghf hsghld 'tj: hdk Ofii d; Ofii tvhpcfd U tvhhkjohfhjd hsj U hc ili ;shkd ;i nynyi Phdhk foadnk fi la;ghj lvnl fUdCi nvpUci hajyhg U ludaj nhvkn nuUj fi il;hvd ld‌;kn. hdOhn Upnj ;hlg fvhd Phdhk nhnk fi kh;hvHlnd‌ih int Ofii lvnld hkrghf hsj pOj hghsghl vpdldhk nv kosjdk kasj il hkndad lUssdk Ofii lvnld kdvUihd hkrghf hsghld 'tj: hdk Ofii d; Ofii tvhpcfd U tvhhkjohfhjd hsj U hc ili ;shkd ;i nynyi Phdhk foadnk fi la;ghj lvnl fUdCi nvpUci hajyhg U ludaj nhvkn nuUj fi il;hvd ld‌;kn.

تصویر خبر
ایجاد-وحدت-کامل-برای-پایان-دادن-به-ناکارآمدی-ها-هدف-جبهه-مردمی-انقلاب-است
برچسب های مرتبط: