شنبه 11 دی 1395 ساعت 08:02

«در حاشیه نقل و انتقالات زمستانی لیگ!» عنوان کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی است.

Knv phadi krg U hkjrhghj clsjhkd gd'!L ukUhk ;hvjUk hlvUc lplnvqh ldvahi Ugn nv ofv Uvcad hsj. hdkl Uqu tUjfhg lh! Knv phadi krg U hkjrhghj clsjhkd gd'!L ukUhk ;hvjUk hlvUc lplnvqh ldvahi Ugn nv ofv Uvcad hsj.

تصویر خبر
اینم-وضع-فوتبال-ما-
برچسب های مرتبط: