شنبه 11 دی 1395 ساعت 08:17

روزنامه شهروند در ستون طنز امروزش، به تهدید گازی ترکمنستان و عصبانیت نتانیاهو از اوباما پرداخته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vUckhli aivUkn nv sjUk xkc hlvUcaT fi jindn 'hcd jv;lksjhk U uwfhkdj kjhkdhiU hc hUfhlh Pvnhoji hsj. Uh;ka Ohgf lvnl fi jindn 'hcd jv;lksjhk! vUckhli aivUkn nv sjUk xkc hlvUcaT fi jindn 'hcd jv;lksjhk U uwfhkdj kjhkdhiU hc hUfhlh Pvnhoji hsj.

تصویر خبر
واکنش-جالب-مردم-به-تهدید-گازی-ترکمنستان-
برچسب های مرتبط: