شنبه 11 دی 1395 ساعت 08:29

3 میلیون موتور سیکلت در تهران وجود دارد که روزانه 1.5 میلیون در شهر تردد می‌کنند. هر موتورسیکلت به ازای هر یک کیلومتر پیمایش 15 گرم آلایندگی تولید می‌کند و این یعنی روزانه تولید حدود 80 تن مواد آلاینده ...

در حال دریافت متن کامل خبر...

3 ldgdUk lUjUv sd;gj nv jivhk UOUn nhvn ;i vUchki 1.5 ldgdUk nv aiv jvnn ld‌;kkn. iv lUjUvsd;gj fi hchd iv d; ;dgUljv Pdlhda 15 'vl Hghdkn'd jUgdn ld‌;kn U hdk dukd vUchki jUgdn pnUn 80 jk lUhn Hghdkni ... 'hc fniT phgaU ffv! 3 ldgdUk lUjUv sd;gj nv jivhk UOUn nhvn ;i vUchki 1.5 ldgdUk nv aiv jvnn ld‌;kkn. iv lUjUvsd;gj fi hchd iv d; ;dgUljv Pdlhda 15 'vl Hghdkn'd jUgdn ld‌;kn U hdk dukd vUchki jUgdn pnUn 80 jk lUhn Hghdkni ...

تصویر خبر
گاز-بده--حالشو-ببر-
برچسب های مرتبط: