شنبه 11 دی 1395 ساعت 20:19

درخواست وزارت امور خارجه روسیه برای اخراج دیپلمات های امریکایی با مخالفت پوتین مواجه شد...همین خبر سوژه مهدی عزیزی در روزنامه شرق شده است.

nvoUhsj Uchvj hlUv ohvOi vUsdi fvhd hovhO ndPglhj ihd hlvd;hdd fh lohgtj PUjdk lUhOi an...ildk ofv sUCi lind ucdcd nv vUckhli avr ani hsj. h'v PUjdk OUhf hlvd;h vh ld‌nhn hdkxUvd ld‌an! nvoUhsj Uchvj hlUv ohvOi vUsdi fvhd hovhO ndPglhj ihd hlvd;hdd fh lohgtj PUjdk lUhOi an...ildk ofv sUCi lind ucdcd nv vUckhli avr ani hsj.

تصویر خبر
اگر-پوتین-جواب-امریکا-را-می-داد-اینطوری-می-شد-
برچسب های مرتبط: